O przedszkolu

O przedszkolu 2020-06-04T13:23:31+02:00

Naturalny rozwój

Każde dziecko uwielbia swoje przedszkole. Pragniemy aby wszystkie dzieci trafiły do przedszkola, do którego będą chodzić chętnie, bez nadmiernego stresu i na solidnym poziomie. Program Przedszkola ,,Natura” uwzględnia pełen rozwój osobowości małego dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy. Celem przedszkola jest stworzenie dzieciom warunków do samorealizacji według indywidualnego tempa, pracy z innymi, kreatywnego myślenia i działania. Dajemy dzieciom możliwość kontaktu ze sztuką, teatrem, tańcem i sportem.

Szczęście i bezpieczeństwo

„Natura” uspołecznia, uczy zaradności, poczucia własnej wartości, samodzielności i koncentracji. Zapewniamy atrakcyjny program edukacyjno – artystyczny, dzięki któremu dzieci zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dbamy o to, aby w Przedszkolu „Natura” dzieci – poprzez zabawę – rozwijały swoje zdolności do współdziałania w grupie, poznawały reguły życia społecznego. Wykwalifikowana i przyjazna kadra nauczycieli dokłada wszelkich starań, aby Państwa dziecko radośnie stawiało pierwsze kroki w samodzielnym odkrywaniu i poznawaniu otaczającego je świata.

Kadra

Przedszkole zatrudnia nauczycieli, którzy ukończyli uczelnie pedagogiczne i posiadają rekomendację do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.Wszyscy nauczyciele w naszej placówce biegle posługują się językiem angielskim oraz realizują plany rozwoju zawodowego i osiągają kolejne stopnie awansu.

Pani Ania
Pani Aniadyrektor Przedszkola Natura
Nina
Nina wychowawca grupy Biedronki
Iwona
Iwonaasystent nauczyciela - grupa Biedronki
Monika
Monikawychowawca grupy Sowy, nauczyciel języka angielskiego
Katarzyna
Katarzynaasystent nauczyciela - grupa Sowy
Katarzyna
Katarzynanauczyciel języka angielskiego
Ewelina
Ewelinaasystent nauczyciela - grupa Krasnale
Łukasz
Łukaszwychowawca grupy Krasnale, nauczyciel języka angielskiego