Edukacja

Edukacja 2018-12-20T23:17:11+00:00

Nauka bez rywalizacji

Kładziemy nacisk na to, by dzieci zrozumiały swój prawdziwy świat; kształtujemy ich wrażliwość, emocjonalność, odbiór świata i logikę myślenia. Dbamy o harmonijny rozwój każdego malucha. Dzieci systematycznie uczestniczą chiefessays.net w zajęciach gwarantujących prawidłowy rozwój psychofizyczny. W myśl zasady „pomóż mi zrobić to samodzielnie” nie wyręczamy dziecka, lecz wspieramy jego działania tak, aby było przekonane, że samo poznaje, odkrywa i zdobywa doświadczenie w otaczającym go, rzeczywistym świecie. Odpowiednio przygotowany materiał pozwala na indywidualny tok rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego tempem i możliwościami.

Kreatywne zabawy

Edukacja w naszym przedszkolu odbywa się także poprzez zabawy, w których paper writing service wykorzystujemy klocki LEGO-Education. Umożliwiają one dzieciom rozwijanie kreatywności, wyobraźni, uczenia się współpracy poprzez wspólną zabawę oraz zrozumie zależności.

Galeria